Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto kuulee seuraavat alustuspuheenvuorot:

- kaupunginhallituksen edustaja Laura Pullinen

- nuorisotyöntekijä Riikka Kataja

- lautakuntaedustajat

- työryhmäedustajat

- terveiset tapahtumista

Käsitellään myös muut ilmoitusasiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Pullinen, laura.pullinen@pori.fi
  • Riikka Kataja, riikka.kataja@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

 

Nuorisovaltuuso kuuli ja merkitsi tiedoksi lautakuntien edustajien puheenvuorot.

Nuorisovaltuuso kuuli ja merkitsi tiedoksi työryhmien puheenvuorot.