Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Tiedotuskertomuksen 2021 hyväksyminen

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Hyväksytään vuoden 2021 tiedotuskertomus (liite).

Ehdotus

Esittelijä

  • Eevi Halminen, eevi.halminen@pori.fi

Hyväksytään vuoden 2021 tiedotuskertomus (liite).

Päätös

Hyväksyttiin vuoden 2021 tiedotuskertomus

huomautus: Kertomuksessa on virheellisesti mainittu vanhojen tanssin olleen syyskuussa 2021 vaikka ne pidettiin lokakuussa 2021. 

Valtuutetaan sihteeri korjaamaan virheellinen tieto.