Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Valtuustoedustajien valinta

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja kaupunginvaltuuston kokouksiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja kaupunginvaltuuston kokouksiin.

Päätös

Valittiin vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja kaupunginvaltuuston kokouksiin.

Edustaja: Elsa-Maria Oksanen

Varaedustaja: Matti Sjöholm