Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Varapuheenjohtajien valinta

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustolle 1. ja 2. varapuheenjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustolle 1. ja 2. varapuheenjohtaja.

Päätös

Valittiin yksimielisesti vuoden 2022 nuorisovaltuustolle 1. ja 2. varapuheenjohtajiksi Robert Poussa ja Miika Palin.

1. varapuheenjohtaja: Robert Poussa

2. varapuheenjohtaja: Miika Palin