Nuorisovaltuusto, kokous 16.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 85 Häirintäyhdyshenkilön terveiset

PRIDno-2019-2539

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Häirintäyhdyshenkilö Kalle Käkelä esittelee terveisensä nuorisovaltuutetuille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Nuorisovaltuusto kuulee häirintäyhdyshenkilön terveiset.

Päätös

Nuorisovaltuusto kuuli häirintäyhdyshenkilön terveiset.