Nuorisovaltuusto, kokous 16.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 87 META

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Päätettiin, että nuorisovaltuusto kokoontuu torstaina 4.7. klo 15.30.