Nuorisovaltuusto, kokous 16.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 86 Porin Nuorisovaltuuston edustaja Nuorten vaikuttajien huipputapaamiseen Tampereella 7.6.

PRIDno-2019-2447

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry järjestää jälleen Nuorten vaikuttajien huipputapaamisen. Tapahtuma järjestetään Tampereella pe 7.6. Tapahtumassa on usein ollut Porin edustajana Nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto valitsee edustajan Tampereella järjestettävään Nuorten vaikuttajien huipputapaamiseen. Päätetään myös matkakustannusten korvaamisesta.

Päätös

Nuorisovaltuusto valitsi edustajakseen Tampereella järjestettävään Nuorten vaikuttajien huipputapaamiseen Vertti Linhon. Päätettiin myös korvata matkakustannukset.