Nuorisovaltuusto, kokous 16.5.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 79 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Selina Grönberg ja Emma Jönkkäri (varalla Antti Knuuttila).

Päätös

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Kalle Käkelä ja Silja Nikkanen.