Nuorisovaltuusto, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton