Nuorisovaltuusto, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 207 Anniksen tulevaisuus (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Kia Tarvainen, kia.tarvainen@pori.fi

Perustelut

Käsitellään Anniksen tilanne.

Ehdotus

Nuorisovaltuusto muodostaa mielipiteensä Anniksen tilanteesta. 

Päätös

Nuorisovaltuusto muodosti mielipiteensä Anniksen tilanteesta. 

Anniksen vakaa rahoitus on tärkeää, koska

- Annis on tärkeä paikka nuorten harrastustoiminnan monipuolisuuden kannalta.

- Tärkeä väylä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

- Anniksella järjestetään monipuolista toimintaa, mikä lisää esim. lapsiperheiden kiinnostusta Porista asuinkuntana.

- Porin kulttuurillisen elämän kannalta tärkeä paikka.

Tämän lisäksi

- Asioista ei ole konsultoitu tarpeeksi asiaan liittyviä tahoja, jotta tämänlainen päätös voitaisiin tehdä.

Nuorisovaltuusto päätti olla kaupunginjohtajan esitystä vastaan.

Lähetetään tiedoksi sivistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen.