Nuorisovaltuusto, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 196 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todetiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.