Nuorisovaltuusto, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 203 Lisäbudjetin myöntäminen stipendejä varten

PRIDno-2019-4805

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Aiemmin budjetiksi päätettiin 1000€, mutta tähän ei aivan mahdu kaikki koulut, mikäli yksityiset otetaan mukaan ja kaikki rehtorit vastaavat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Myönnetään 200€ lisäbudjetti stipendejä varten.

Päätös

Myönnettiin 200€ lisäbudjetti stipendejä varten.