Nuorisovaltuusto, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 205 Nuorisovaltuuston markkinointituotteet

PRIDno-2019-4808

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Aiemmassa kokouksessa (3.10.2019) päätettiin käyttää kaupungin tekemää logoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Keskustellaan tilattavista markkinointituotteista ja päätetään budjetista.

Päätös

Keskusteltiin tilattavista markkinointituotteista ja päätettiin, että ei myönnetä budjettia. Siirretään markkinointituotteiden hankinta eteenpäin.