Nuorisovaltuusto, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 197 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Robert Poussa ja Noora Nykänen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Robert Poussa ja Matti Sjöholm.