Nuorisovaltuusto, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.