Nuorisovaltuusto, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Päätös

Käytiin läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.