Nuorisovaltuusto, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Eron myöntäminen nuorisovaltuutetulle

PRIDno-2019-4448

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuutettu Arttu Lindqvist on anonut eroa Nuorisovaltuustosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Myönnetään ero Arttu Lindqvistille.

Päätös

Myönnettiin ero Arttu Lindqvistille.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.