Nuorisovaltuusto, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Käsiteltiin nuvavideon tilanne.