Nuorisovaltuusto, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Mitä haluaisit Poriin? -kilpailu

PRIDno-2019-4437

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan Mitä haluaisit Poriin? -kilpailusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Sjöholm, matti.sjoholm@pori.fi

Keskustellaan Mitä haluaisit Poriin? -kilpailusta. Päätetään budjetti.

Päätös

Keskusteltiin Mitä haluaisit Poriin? -kilpailusta. Päätettiin budjetiksi 100€. Pyydetään kaupungilta sääntöpohjaa ja luodaan Google Forms osallistuville.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.