Nuorisovaltuusto, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Nuorisovaltuuston jakamat stipendit

PRIDno-2019-4436

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan mahdollisista Nuorisovaltuuston jakamista stipendeistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Keskustellaan mahdollisista Nuorisovaltuuston jakamista stipendeistä.

Päätös

Keskusteltiin mahdollisista Nuorisovaltuuston jakamista stipendeistä. 

Päätettiin, että puheenjohtajisto kirjoittaa tarkemmat kriteerit stipendien saajille.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.