Nuorisovaltuusto, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Erik Arnst ja Ville Rummukainen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Erik Arnst ja Ville Rummukainen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.