Nuorisovaltuusto, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Uuden jäsenen liittäminen

PRIDno-2019-4444

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi voi liittyä käymällä kahdessa kokouksessa tai järjestäytymiskokouksessa joulukuussa. Jäseneksi voidaan liittää, mikäli henkilö on 13-20-vuotias Porissa asuva ja/tai opiskeleva nuori.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Liitetään seuraava henkilö Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi: Jere Hännikkälä.

Päätös

Liitettiin seuraava henkilö Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi: Jere Hännikkälä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.