Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 8 Budjetin seuranta

Perustelut

Rahastonhoitaja Robert Poussa käy läpi nuorisovaltuuston rahatilanteen.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.