Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Budjetin seuranta

Perustelut

Rahastonhoitaja Robert Poussa käy läpi nuorisovaltuuston rahatilanteen.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi rahastonhoitaja Robert Poussan selonteko nuorisovaltuuston rahatilanteesta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.