Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 5 Jäsenen erottamisesta äänestäminen

PRIDno-2022-230

Perustelut

Käydään keskustelua jäsenen erottamisesta. Keskustelun jälkeen suoritetaan äänestys.

Päätösehdotus

Päätetään jäsenen erottamisesta.

Tiedoksi

Jäsen, helpdesk ja Aapelituki.