Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Jäsenen erottamisesta äänestäminen

PRIDno-2022-230

Perustelut

Käydään keskustelua jäsenen erottamisesta. Keskustelun jälkeen suoritetaan äänestys.

Ehdotus

Päätetään jäsenen erottamisesta.

Päätös

Yksimielisellä päätöksellä erotettiin [peitetty] Nuorisovaltuustosta.

Tiedoksi

Jäsen, helpdesk ja Aapelituki.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.