Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.