Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 4 Kolmen jäsenen erohakemus

PRIDno-2022-230

Perustelut

Jäsenet Eevi Halminen, Tessaliina Jokela ja Marissa Nurminen ovat ilmoittaneet haluavansa erota nuorisovaltuuston toiminnasta. Kuullaan mahdolliset puheet tai luetaan erokirjeet.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää myöntää eron henkilöille Eevi Halminen, Tessaliina Jokela ja Marissa Nurminen.

Tiedoksi

Eronneet, kaupungin helpdesk ja Aapelituki.