Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kolmen jäsenen erohakemus

PRIDno-2022-230

Perustelut

Jäsenet Eevi Halminen, Tessaliina Jokela ja Marissa Nurminen ovat ilmoittaneet haluavansa erota nuorisovaltuuston toiminnasta. Kuullaan mahdolliset puheet tai luetaan erokirjeet.

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää myöntää eron henkilöille Eevi Halminen, Tessaliina Jokela ja Marissa Nurminen.

Päätös

Myönnettiin ero Eevi Halmiselle, Tessaliina Jokelalle ja Marissa Nurmiselle. 

Tiedoksi

Eronneet, kaupungin helpdesk ja Aapelituki.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.