Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Lautakuntien varaedustajapaikkojen muutos

PRIDno-2022-230

Perustelut

Mirella Keto on valittu joulukuun järjestäytymiskokouksessa elinvoima- ja ympäristölautakunnan varaedustajaksi ja Robert Poussa on valittu sivistyslautakunnan varaedustajaksi. He haluavat vaihtaa varaedustuspaikkoja keskenään.

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää, että Mirella Keto on sivistyslautakunnan varaedustaja ja Robert Poussa on elinvoima- ja ympäristölautakunnan varaedustaja.

Päätös

 

Nuorisovaltuusto päätti, että Mirella Keto on sivistyslautakunnan varaedustaja ja Robert Poussa on elinvoima- ja ympäristölautakunnan varaedustaja.

Tiedoksi

Aapelituki, Johanna Jokelainen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.