Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 12 META

Perustelut

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.