Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 META

Perustelut

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei muuta esille tulevaa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.