Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 11 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Perustelut

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.