Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 10 Nuvan toimikunnat ja työryhmät

Perustelut

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät toimikuntien tilanteet.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.