Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Elsa-Maria Oksanen ja Ella-Mari Halminen.

Pöytäkirja tarkastetaan 26.1.2022 mennessä.