Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Elsa-Maria Oksanen ja Ella-Mari Halminen.

Pöytäkirja tarkastetaan 26.1.2022 mennessä.

Päätös

Valittiin Miika Palin ja Elsa-Maria Oksanen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Pöytäkirja tarkastetaan 26.1.2022 mennessä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.