Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 9 Skeittiparkkien parannusta ja lisäystä.

PRIDno-2022-230

Perustelut

Puheenjohtajan tietoon on tullut, että Kaarisillan koulun yhteydessä olevaa Porin skeittiparkkia pitäisi kunnostaa ja Porin Yyteriin haluttaisiin uusi skeittiparkki.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää käyttää aloiteoikeuttaan asian edistämiseen.