Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Skeittiparkkien parannusta ja lisäystä.

PRIDno-2022-230

Perustelut

Puheenjohtajan tietoon on tullut, että Kaarisillan koulun yhteydessä olevaa Porin skeittiparkkia pitäisi kunnostaa ja Porin Yyteriin haluttaisiin uusi skeittiparkki...

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää käyttää aloiteoikeuttaan asian edistämiseen.

Päätös

Siirretään asia käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.