Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Sydämen asiat

Ehdotus

Käsitellään sydämen asiat.

Päätös

 

Käsiteltiin sydämen asiat.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.