Nuorisovaltuusto, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa-Maria Oksanen, elsa-maria.oksanen@pori.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi