Nuorisovaltuusto, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Nuvan toimikunnat ja työryhmät

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät toimikuntien tilanteet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa-Maria Oksanen, elsa-maria.oksanen@pori.fi

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät toimikuntien tilanteet.

Päätös

Toimikuntien puheenjohtajat esittelivät toimikuntien tilanteet.