Nuorisovaltuusto, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Selina Grönberg ja Linda Peltomaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa-Maria Oksanen, elsa-maria.oksanen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Selina Grönberg ja Linda Peltomaa.

Päätös

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Elsa-Maria Oksanen ja Matti Sjöholm