Nuorisovaltuusto, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Sivisyslautakunnan edustajan valinta

PRIDno-2021-4875

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan nuorisovaltuustosta uusi edustaja sivistyslautakunnan kokouksiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa-Maria Oksanen, elsa-maria.oksanen@pori.fi

Valitaan nuorisovaltuustosta uusi edustaja sivistyslautakunnan kokouksiin.

Päätös

Valitaan nuorisovaltuustosta uusi edustaja sivistyslautakuntaan Ella-Mari Halminen ja varaedustajaksi Robert Poussa