Nuorisovaltuusto, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto kuulee seuraavat alustuspuheenvuorot:

- kaupunginhallituksen edustaja Laura Pullinen

- nuorisotyöntekijä Riikka Kataja

- lautakuntaedustajat

- työryhmäedustajat

- terveiset tapahtumista

Käsitellään myös muut ilmoitusasiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa-Maria Oksanen, elsa-maria.oksanen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto on kuullut ja merkinnyt tiedoksi seuraavat puheenvuorot.