Nuorisovaltuusto, kokous 2.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Järjestäytymiskokous

PRIDno-2021-5613

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto pitää torstaina 9.12. vuoden 2021 järjestäytymiskokouksensa. Keskustellaan ja suunnitellaan järjestäytymiskokouksen toteuttamisesta sekä valmisteluista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Keskustellaan ja suunnitellaan vuoden 2021 järjestäytymiskokouksen toteuttamisesta sekä valmisteluista.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti siirtää järjestäytymiskokousta 16.12.2021. 

Kokouspaikaksi päätettiin Porin lukion Tasavallankadun toimipisteen Linturi-sali. Kokoustilan varaajaksi valittiin Miika Palin. 

Kysytään puheenjohtajaksi Anni Halmista.

Puheenjohtajisto hoitaa asiakirjat.

Tiedotustiimi hoitaa tiedotuskertomuksen tekemisen. 

Rahastonhoitaja tekee tilinpäätöksen. 

Varasihteeri Robert Poussa hoitaa kokoustarjoilut.

Nuorisovaltuusto myöntää järjestäytymiskokoukselle  maksimissaan 300€ budjetin.