Nuorisovaltuusto, kokous 2.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Nuvan toimikunnat ja työryhmät

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät toimikuntien tilanteet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät toimikuntien tilanteet.

Päätös

Vanhojentanssitoimikunta on hankkinut palkinnot ja jakaa ne mahdollisimman pian.