Nuorisovaltuusto, kokous 2.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Selina Grönberg ja Mirella Keto.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mirella Keto ja Matti Sjöholm.