Nuorisovaltuusto, kokous 2.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto kuulee seuraavat alustuspuheenvuorot:

- kaupunginhallituksen edustaja Laura Pullinen 

- nuorisotyöntekijä Riikka Kataja

- lautakuntaedustajat

- työryhmäedustajat

- terveiset tapahtumista

Käsitellään myös muut ilmoitusasiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto kuuli ja merkitsi tiedoksi seuraavat alustuspuheenvuorot:

- nuorisotyöntekijä Riikka Kataja

- lautakuntaedustajat

- työryhmäedustajat

- terveiset tapahtumista

Käsiteltiin myös muut ilmoitusasiat.