Nuorisovaltuusto, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Eduskuntamatka ti 15.10.

PRIDno-2019-3888

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto järjestää eduskuntamatkan tiistaina 15.10.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi
  • Mea Vähä-Jaakkola, mea.vaha-jaakkola@pori.fi

Keskustellaan eduskuntamatkasta sekä myönnetään eduskuntamatkatoimikunnalle budjetti.

Päätös

Keskusteltiin eduskuntamatkasta sekä myönnettiin eduskuntamatkatoimikunnalle budjetti.

Päätettiin budjetiksi 1100€ . 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.