Nuorisovaltuusto, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Eron myöntäminen kahdelle nuorisovaltuutetulle

PRIDno-2019-3924

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Myönnetään ero Juuso Jaakonsaarelle ja Emma Jönkkärille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Myönnetään ero Juuso Jaakonsaarelle ja Emma Jönkkärille.

Päätös

Myönnettiin ero Juuso Jaakonsaarelle ja Emma Jönkkärille.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.